• लेखकको विवरण

पुरु लम्साल

लिंग:
पुरुष
जन्म तिथि:
0000-00-00
ठेगाना:
इमेल:

 facebook.com/puru.lamsal