• लेखकको विवरण

भरत पौडेल

लिंग:
पुरुष
जन्म तिथि:
0000-00-00
ठेगाना:
इमेल:

स्थायी ठेगानाः केउरेनीपानीभोजपुर
पिताः स्व. आचार्य हिरण्यप्रसाद पौडेल

माताः दिलकुमारी पौडेल

जन्ममितिः २०३२-
०६-०५
शिक्षाः (एम. ए.) त्रिभूवन
 विश्वविद्यालय